ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การพยาบาลสูติศาสตร์ 2. การพยาบาลทารกแรกเกิด 3. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selcted Case Study on Maternal and Child Nursing and Psychiatric Nursing
 ISBN  974-613-781-6
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
 เลขหมู่  WY157.3 ม246อ, 2539
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 10
 ลักษณะทางกายภาพ  720 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  หน่วยที่ 1 การพยาบาลหญิงที่มีอาการผิดปกติในระยะตั้งครรภ์. - - หน่วยที่ 2 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติในระยะคลอด. - - หน่วยที่ 3 การพยาบาลหญิงที่มีอาการผิดปกติในระยะหลังคลอด. - - หน่วยที่ 5 การพยาบาลทารกแรกเกิดในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง. - - หน่วยท
 หัวเรื่อง  1. การพยาบาลสูติศาสตร์ 2. การพยาบาลทารกแรกเกิด 3. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 3783

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.