ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2. ชื่อเรื่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ / ลักขณา ธรรมไพโรจน์
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
 เลขหมู่  WY160 ล218ก, 2536
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  207 หน้า 3 เล่ม
 หัวเรื่อง  1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2. ชื่อเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 3364

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.