ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 35 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย ประวัติศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
เทศนาพระราชประวัติและพงษาวดาร กรุงเทพฯ/สำนักงานเสริมสร้างเอก..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
289 ข่าวดัง ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน/กองบรรณาธิการมติชน
   กองบรรณาธิการมติชน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Thailand only เรื่องแบบนี้ มีแต่ไทยๆ
   เวทิน ชาติกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568
.ว913ท 2558 
ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ/พระราชนิพนธ์ สมเด็..
   พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คำพิพากษาคดีลอบปลงพระชนม์ ร. 8 ฉบับสมบูรณ์ พระราชประวัติและพ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS585
ค216 
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย
   เอนก มากอนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568
อ893จ 2562 
จุดกำเนิดอิสลามภายใต้คำอธิบายของสังคมไทย = The development o..
   อามีน ลอนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
P63.T5
อ639จ
2556 
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS577.2
น471
2554 
บันทึกจอมทัพ พระเจ้าตากสินมหาราช
   ลดา รุธิรกนก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS577.22.T34
ล116บ
2557 
ประวัติของแผ่นดินไทย
   อาทร จันทวิมล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS571
.อ24 2561 
ประวัติศาสตร์สำเหนียก
   ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS571
ภ522ป
2561 
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = A History of Thailand
   เบเคอร์, คริส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS571
บ773ป
2557 
พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สิ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS571
พ1715
2557 
พายุตะวันตก
   เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ฉ433พ
2557 
ฟอลคอนแห่งอยุธยา = Le ministre des moussons
   คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ค479ฟ
2558 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน เล่ม 1
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS525
ย178 2556 ล.1 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน เล่ม 2
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS525
ย178 2556 ล.2 
ราชอาณาจักรไทย
   วิทย์ บัณฑิตกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS566
ว579ร 2555 
ราชอาณาจักรไทย : 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษก/ก..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลับ ลวง พราง : ปฏิวัติปราสาททราย
   วาสนา นาน่วม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1741.A2
ว491ล
2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/35 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.