ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคซึมเศร้า ผู้ป่วย การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้มีภาวะซึมเศร้า และผู้ที่..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM401.ส743-9ป 255.. 
การรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย
   พิเชฐ อุดมรัตน์ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM171พ654ก 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสูงอ..
   จุฑารัตน์ จิราพงษ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT150 ว631ป 2558 
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกโรคซึมเศร้าที่สถาบัน..
   อุ่นจิตร คุณารักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ WM171
อ 831 ป 
ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อภาวะ..
   นัชรินทร์ เชื้อบ้านเกาะ, ผู้แต่ง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171 น384ผ 
ภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องโทษในเรือนจำศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำอุตรด..
   รพีพร คำแก้ว
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 172
ร146ภ 2548 
รายงานวิจัย ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต..
   พิทักษ์ผล บุญยมาลิก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.