ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคจิต ไทย จิตเภท ไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
จิตเภท : Schizophrenia/สันชัย วสุนธรา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทและบทบาทของครอบครัว : กรณีศึกษา / ดวงใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทอารมณ์แปรปรวนชนิดคลุ้มคลั่งกรณีศึกษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานผลการศึกษาโครงการสำรวจภาวะความรุนแรงของโรคคุณภาพชีวิตต..
   พุดตาน พันธุเณร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203
พ826ร 2552 
เจตคติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยวิธีการล่ามขัง : ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.