ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เด็กพิเศษ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ผดุง อารยะวิญญู
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / วารี ถิระจิตร
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ : เอกสารคำสอนวิชา 413 308 การศึกษาสำ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ / พรสวรรค์ วสันต์, บรรณาธิการ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กระบวนการสน้างค่ายศิลปะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการชั้นสูงในศตวรรษที่ 21
   ภูฟ้า เสวกพันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC1200
.ภ4161 
ความบกพร่องในการเรียนรู้หรือแอลดี : ปัญหาการเรียนรู้ที่แก้ไข..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความผาสุกทางจิตใจของเด็กกลุ่มพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวั..
   วันเพ็ญ โพธิยอด
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 430.5.H2
ว435ค 2548 
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสุขและอัจฉริยะสร้างได้ก่อนเกิด
   นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F408 น139ค 2552 
คู่มือดูแลเด็กพิเศษสำหรับคุณพ่อ-คุณแม่
   ศรวณี วงษ์คำ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ศ147ค
2556 
คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
   จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS350.8.P4
จ169ค
2559 
จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ / ศรีเรือน แก้วกังวล
   ศรีเรือน แก้วกังวาล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษด้วยความสามารถทางการเร..
   ศรีเรือน แก้วกังวาล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F723.E9
ศ243จ
2556 
นวัตกรรมช้างบำบัดเด็กออทิสติก = Innovation elephant-assisted..
   นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM450.5.A6
น417น 2561 
รายกรณีศึกษาการช่วยเหลือรักษาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านกา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สรุปสัมนาประเสินผลงานออทิสติกแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2548 / ส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เด็กพิเศษ ช่วยได้ไม่ยาก
   นภัทร พุกกะณะสุต / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 น195ด 2552 
เด็กออทิสติก...สอนไม่ยาก หากเข้าใจ = A parent
   กุลยา ก่อสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350.8.P4
ก728ด 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 20/20 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.