ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง อินเตอร์เน็ต - สุขภาพจิต

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาเรื่องผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ในเขตอำเภอเมือง/ลักษณา พลอยเลื่อมแสง
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง, 2544
 เลขหมู่  วจ QA76.5 ล226ก, 2544
 ลักษณะทางกายภาพ  จ, 57 หน้า 1 เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกายและแสขภาพจิตของคนในสังคม โดยเฉพาะสุขภาพระยะยาวที่ผู้ใช้เกิดภาวะติดอินเตอร์เน็ต อีกทั้งในปี 2544 องค์การอนามัยโลกตั้งให้เป็นปีสุขภาพจิต เน้นการใส่ใ
 หัวเรื่อง  อินเตอร์เน็ต - สุขภาพจิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 9446

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.