ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สุขภาพและอนามัย ในวัยรุ่น

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือกระบวนการ : การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และเอดส์ในกลุ่มเยาวชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มภาคี / เรียบเรียงและบรรณาธิกรณ์โดย วิพุธ พูลเจริญ ... และคนอื่น ๆ
 ISBN  978-616-91-0251-9
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : คุณาไทย, 2554
 เลขหมู่  WC503.6 คก695 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  150 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน)
 หัวเรื่อง  วิทยากร--คู่มือ
 หัวเรื่อง  การบริหารองค์ความรู้
 หัวเรื่อง  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์--วิทยากร
 หัวเรื่อง  อนามัยเจริญพันธุ์--ในวัยรุ่น--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  การติดเชื้อเอชไอวี--ในวัยรุ่น--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ในวัยรุ่น--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  สุขภาพและอนามัย--ในวัยรุ่น
 ผู้แต่งร่วม  วิพุธ พูลเจริญ
 ผู้แต่งร่วม  นนทธร ไชยเพ็ชร
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญศรี สงวนสิงห์
 ผู้แต่งร่วม  กนกวรรณ ธราวรรณ
 ผู้แต่งร่วม  ชลธยา ทรงรูป
 ผู้แต่งร่วม  พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ
 ผู้แต่งร่วม  สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์
 ผู้แต่งร่วม  ปัญญา ชูเลิศ
 ผู้แต่งร่วม  มริน เปรมปรี
 ผู้แต่งร่วม  กานต์รวี วีนิจธรรม
 ผู้แต่งร่วม  โสมพรรณ ถิ่นว่อง
 ผู้แต่งร่วม  ปรีดานุช ศิริสุทธิ์
 ผู้แต่งร่วม  วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WC503.6 คก695 2554 c.1 
  Barcode: 024423
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13859

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.