ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สุขภาพจิต - วัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เจตคติต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร / อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Ahitude toward adolescence mental health problems and adjusment among senior secon
 ISBN  974-170-504-2
 เลขหมู่  วพ อ412จ, 2544
 ลักษณะทางกายภาพ  ฎ, 140 : ตาราง 1 เล่ม
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต - วัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 2906

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.