ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สารเสพติด การป้องกัน วันรุ่น

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือผู้ปฎิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่อง การป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กและวัยรุ่น / สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, เทอดศักดิ์ เดชคง (บรรณาธิการ)
 ISBN  974-415-146-3
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต, 2546.
 เลขเรียก  สื่อ 8/2 ส691ค 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  52 หน้า 2 เล่ม
 หมายเหตุ  ปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยเสี่ยง. - - การป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชน. - - โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในก้านงานวิจัย.
 หัวเรื่อง  สารเสพติด -- การป้องกัน -- เด็ก
 หัวเรื่อง  สารเสพติด -- การป้องกัน -- วันรุ่น
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1253

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.