ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 27 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สาธารณสุข วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลการพัฒนาด้านสาธารณสุข จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข / พรทิพย์ พิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข(กลุ่มต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวิจัยสาธารณสุขศาสตคร์ประยุกต์ / ชญาดา ศิริภิรมย์
   ชญาดา ศิริภิรมย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ประยุกต์ = (Applied public health res..
   ชญาดา ศิริภิรมย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ปริมาณงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามบทบาทและกิจกรรมในศูนย์สาธา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อชุมนุมอาสาส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยประเมินศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุขชุมชน /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง เรียนผู้นำทางสาธารณสุขมูลฐานในชนบทไทยศึกษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
หลักการวิจัยทั่วไปพร้อมตัวอย่างทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวัชชัย ..
   ธวัชชัย วรพงศธร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โครงการวิจัย เรื่อง ระเบียบสามมิติของปัญหาสาธารณสุข = Record..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
2 ทศวรรษ บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3
ค143ส 2556 
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Z6673.6.T5
ก482ส 2560 
การพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ= Public healt..
   นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WA20.5
น595ก 2561 
การวิจัยบริการทางสุขภาพ = Health services research
   กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.3
ก728ก 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/27 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.