ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สาธารณสุขศาสตร์ วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
หลักการวิจัยทั่วไปพร้อมตัวอย่างทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวัชชัย ..
   ธวัชชัย วรพงศธร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ= Public healt..
   นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WA20.5
น595ก 2561 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระ..
   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA20.5
บ471ร 2560 
วิจัยเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
   จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA20.5
จ225ว 2563 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.