ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สมุนไพร ไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / กลุ่มงานพัฒ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยทักษิณ : กรณีศึกษา อรุณพร อิฏรัตน์.....
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์ และมรดกทางวัฒนกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
99 สมุนไพรไทย = Thai herb
   ยุคล จิตสำรวย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV770.JT3
ย334ก 2557 
คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.JT3
คม695 
บันทึกของแผ่นดิน
   สุภาภรณ์ ปิติพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV766
ส838บ ล.11 2562 
ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV770.JT3
ป353
2555 ล.1 
ผักพื้นบ้านต้านโรค
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV770.JT3
ผ259 2553 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ...
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 32.JT3.r371 2559 
รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัยเรื่อง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.JT3
ร451 2550 
สมุนไพรน่ารู้ (2) : ปัญจขันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB351.C8
ส316 2548 
สมุนไพรสวนรุกขชาติ / คณะเภสัชกรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล และบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สมุนไพรไทย / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สุขภาพดีด้วยสมุนไพรก้นครัว
   วาสนา แก้วฟู
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV766
ว491ส
2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 15/15 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.