ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง วิจัย แง่ศีลธรรมจรรยา
ผลการค้นหา เลขเรียก
กลโกง กันโกง ทางวิชาการ / อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
   อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ธรรมะในการวิจัย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการจิจัย (สกว.)
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการจิจัย (สกว.). / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัต..
   ชไมพร กาญจนกิจสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ข185ว 2561 
จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ :หลักการและแนวปฏิบัติ..
   ชไมพร กาญจนกิจสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
853.H8
ช491จ 2561 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทาง..
   สุธรรม นันทมงคลชัย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Q180.55.M67
ส783จ 2561 
ช่างสำราญ / เดือนวาด พิมวนา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W20.55.H9
ส961ต 2559 
แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W20.55.H9
น927 2551 
แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในเด็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
W20.55.H9
น927 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.