ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง วิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล / ศิริพร จิรวัฒน์กุล
   ศิริพร จิรวัฒน์กุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
 
คู่มือวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ / เบญจา ยอดดำเนิน - แอ็ตติกจ์ และค..
   เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์,บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ตำราประกอบการสอนและการวิจัย : การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการ..
   เบญจา ยอดดำเนิน,บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
   สุภางค์ จันทวานิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การจัดการข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Microsoft office
   สุพัฒน์ สมจิตรสกุล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ส831ก 2551 
การวิจัยเชิงคุณภาพ=Qualitative Research
   นิศา ชูโต / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 น687ก 2545 
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   วาทินี สุขมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY20.5
ว464ก 2560 
วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด
   ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62
ข136ว 2560 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
   สุภางค์ จันทวานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
H62 ส837ว 2539 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
   สุภางค์ จันทวานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ส837ว 2545 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ท228ว 2551 เล่ม 1 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 2 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติ..
   ทวีศักดิ์ นพเกษร / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ท228ว 2550 เล่ม 2 
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
   พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62
พ654น 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 13/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.