ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ยาแผนโบราณ
ผลการค้นหา เลขเรียก
เภสัชเวทกับตำรายาแผนโบราณ / จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์
   จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์ และมรดกทางวัฒนกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ตำรายาแผนโบราณ \"หมอพร\" / กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ตำรายาแผนโบราณคัมภีร์เสด็จเตี่ย / กรมทางหลวงชุมพรเขตอุดมศักด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประมวลศิลาจารึกตำรายา วัดราชโอรสาราม
   ศุภชัย ติยวรนันท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV760
ศ653ป 2559 
ระบบยาของประเทศไทย 2563 = Thai drug system 2020
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV55
ร228 2563 
หายป่วยด้วยยาแผนไทย
   ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV766
ด154ห 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.