ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาษาไทย พจนานุกรม
ผลการค้นหา เลขเรียก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.พ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
New model Thai - English dictionary เล่ม 1. ก - บ / สอ เสถบุตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
New model Thai - English dictionary เล่ม 2 ป - ฮ / สอ เสถบุตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 / ราชบัณฑิตยสถาน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 / ราชบัณฑิยสถาน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554เฉลิมพระเกียรติพระบาทสม..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ PL4185
ร421พ 2556 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 / ราชบัณฑิตยสถาน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 / ราชบัณฑิตยสถาน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พจนานุกรมเกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี
   วอน, แฮ ยอง / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL937.T5
ว364พ
2557 
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย= Se
   วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4187
ว579พ 2541 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.