ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Advanced English Grammar / สำราญ คำยิ่ง
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หลักภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก / เรียบเรียงโดยเศรษฏวิทย์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
100 กฎ Grammar ต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
   ประไพ ภูงามเชิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1130.T45
ป171
2556 
English Grammar in use (การใช้ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับเรียนด้วยตน..
   นเรศ สุรสิทธิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
English grammar of students & Learners
   วุฒิ กู้เกียรตินันท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Modren english grammar In the 21st century (Perfect edition)..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Practical English / เอื้อน เล่งเจริญ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
TOEFL ITP with MP3 CD
   สุทิน พูลสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
ส779t 2559 
TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก = Essential Grammar for the Toeic Test
   ธนภัทร ภวชโลทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
ธ152T 2556 
คู่มือไวยากรณ์อังกฤษสู่อาเซียน = English grammar for AEC
   เสริมโชค ไชยเลิศ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 ส924ส 2557 
ทบทวน ฝึกฝน พัฒนา ฟื้นฟู ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม-ปริญญาตรี
   พจนารถ พจนาพิทักษน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112
พ175ท 2556 
ประโยคพูดใช้งานเพื่อการเดินทาง-ท่องเที่ยว = Easy English pra..
   พาณิภัค ฉัตรธีรธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116
พ596ป 2557 
ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด = No limit with English
   ยุวนาฏ คุ้มขาว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1130.T5
ย442ภ
2556 
วิธีการสอนไวยากรณ์ / สก็อต ทอร์นบอรี เขียน
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หนังสือชุดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ Comprehension made easy
   กล้าหาญ ทัศนพร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เกียรตินิยมสอนน้องเก่ง Tense และกริยา 3 ช่อง
   ศิรินทรา เอื้อรัตนาภรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1301
ศ456ก 2553 
เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ : อ่าน เขียน พูด แปล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ก749 2556 
เรียนแกรมม่าร์กันเข้าไปทำไม? สอบไม่ผ่านสักกะที / จุติพร อู่ไ..
   จุติพร อู่ไพบูรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 จ443ร 2556 
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 1 = Correct English for Thais 1
   เบอร์เจ็ส, ปีเตอร์ แมทธิว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112
บ827ช 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.