ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 54 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี
ผลการค้นหา เลขเรียก
บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ book 3 / ประพิศ พง..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ book 5/ ประพิศ พงษ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยที่..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา
   B Team
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 .บ351ส 2558 
50 บทสนทนา 1,200 คำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
   ประไพ ภูงามเชิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ป335ห
2556 
English presentation : คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษนำเสนองานแบบมือ..
   ปิยะณัฐ อเนกประศาสน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ป621อ
2556 
Office talk ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
   ไลฟ์เอบีซี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1130.T5
ล988อ 2553 
Speak English พูดอังกฤษง่าย ได้ทุกสถานการณ์ / ผู้เขียน กองบร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 ส222 2557 
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
   ประไพ ภูงามเชิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116.M44
ป335ถ
2557 
ถามได้ตอบได้สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
   ประไพ ภูงามเชิง / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116.M44
ป335
2557 
ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน : พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จร..
   ทีมวิชาการ Life Balance
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 ท22ท 2561 
บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ book 1 / ประพิศ พง..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ book 6/ ประพิศ พงษ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประโยคพูดใช้งานเพื่อการเดินทาง-ท่องเที่ยว = Easy English pra..
   พาณิภัค ฉัตรธีรธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116
พ596ป 2557 
พูดปะกิต พิชิตฝัน
   School of Eng
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ส129พ 2557 
พูดภาษาอังกฤษ / ปรีชา ศรีวาลัย
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พูดภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์
   อิสรีย์ แจ่มขำ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 อ898พ 2552 
พูดภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้อายฝรั่ง
   Nantana Ozawa Khamwat
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 .น115พ 2556 
พูดภาษาอังกฤษได้แม่น ลูกค้าแน่นร้าน
   มิสวีวี่.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 ม594พ 2556 
พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค
   อิสรีย์ แจ่มขำ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 อ764พ 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/54 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.