ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 48 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ผลการค้นหา เลขเรียก
หลักภาษาอังกฤษ / เอื้อน เล่งเจริญ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยที่..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยที่..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
1,000 สำนวนอังกฤษที่ใช้กันบ่อยที่สุด / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
   เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ฌ596ห
2557 
30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา
   B Team
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 .บ351ส 2558 
50 บทสนทนา 1,200 คำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
   ประไพ ภูงามเชิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ป335ห
2556 
Do you know English well? ภาษาอังกฤษที่คุณไม่เคยรู้
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1460
ด792
2557 
English idioms 1,000 สำนวนอังกฤษที่ใช้กันบ่อยที่สุด
   เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
PE1460
ฌ999E 2557 
Modren english grammar In the 21st century (Perfect edition)..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Office talk ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
   ไลฟ์เอบีซี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1130.T5
ล988อ 2553 
Oops! ผิดอีกแล้ว! ฉบับอาเซียน / แอนดรูว์ บิ๊กส์
   บิ๊กส์, แอนดรูว์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 บ318อ 2556 
Practical English / เอื้อน เล่งเจริญ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Prepare for DTEC reading test
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1417
พ429 2544 
TOEFL ITP with MP3 CD
   สุทิน พูลสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
ส779t 2559 
คู่มือไวยากรณ์อังกฤษสู่อาเซียน = English grammar for AEC
   เสริมโชค ไชยเลิศ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 ส924ส 2557 
ตะลุยศัพท์อังกฤษสุดฮิตพาทัวร์ = Tourist english with pictures
   ฉาง, ไอริส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ฉ22ต
2557 
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
   ประไพ ภูงามเชิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116.M44
ป335ถ
2557 
ทบทวน ฝึกฝน พัฒนา ฟื้นฟู ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม-ปริญญาตรี
   พจนารถ พจนาพิทักษน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112
พ175ท 2556 
ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน : พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จร..
   ทีมวิชาการ Life Balance
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 ท22ท 2561 
ประโยคพูดใช้งานเพื่อการเดินทาง-ท่องเที่ยว = Easy English pra..
   พาณิภัค ฉัตรธีรธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116
พ596ป 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/48 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.