ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง พิษสุราเรื้อรัง ไทย นครราชสีมา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อุรียา รู้รอบ
 ชื่อเรื่อง 
การฝึกทักษะการเผชิญปัญหาและตัวกระตุ้นในผู้ป่วยที่ติดสุรา : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ / อุรียา รู้รอบ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Coping skill training and cue exposure therapy for alcoholic patients at Nakhonratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 เลขเรียก  วพ WM274 อ856ก 2553
 ครั้งที่พิมพ์  2553
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-[ช], 121 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  คนติดสุรา -- การรักษา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช -- ไทย -- นครราชสีมา
 หัวเรื่อง  พิษสุราเรื้อรัง -- ไทย -- นครราชสีมา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13125

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.