ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 19 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสำรวจสุขภาพประชากรวัย 50 ปีขึ้นไป ประเทศไทย ปี พ.ศ.2538
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง = Health care for menopause
   ตู้, หยวนป๋อ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT120
ต662ร 2552 
14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT120
ส728
2555 
20 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ / บรรลุ ศิริพานิช
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Live well together ดูแลผู้สูงอายุ สร้างสุขในครอบครัว
   สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA100
ส356ล
2560 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
ก451 2554 
การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อการมีอายุยืน/วีรศักดิ์ เม..
   วีรศักดิ์ เมืองไพศาล / 2563
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE103 ว454ก 2563 
การพยาบาลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursin..
   นิราศศิริ โรจนธรรมกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT104
น656ก 2563 
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย = Geriatric rehabi..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT166
ก495 2561 
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ = Promoting ph..
   อัจฉรา ปุราคม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext หนังสือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WE103
อ499ก 2561 
คลินิกอายุยืน / เทอดศักดิ์ เดชคง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้อนามัยสำหรับผู้สุงอายุ / นิตยา ศรีสังวาลย์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ถึงจะแก่แต่ไม่เสื่อม
   รมย์รวิน กมลเนตรวินิจ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM327 ร151ถ 2553 
นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ = Health an..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT100
น352 2562 
บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT120
บ743 2560 
ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Chall..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
ป269 2561 
พลังสุขภาพสมอง = Healthy brain
   กุลยา ตันติผลาชีวะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ุ 
สุขภาพสูงวัย ดูแลได้ด้วยตัวเอง
   กุลยา ตันติผลาชีวะ / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A777.6
.ก472
2556 
เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
ว913 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 19/19 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.