ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช - การดูแล -ไทย - อุดรธานี โรงพยาบาลสร้างคอม การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสร้างคอม/ประไพร บัวคอม
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
 เลขหมู่  วพ WM100 ป335ก, 2552
 ครั้งที่พิมพ์  1
 ลักษณะทางกายภาพ  103 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้เทคนิค A-I-C ในเขต ตำบลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ผู้ร่วมในการศึกษานี้มีแกนนำชุมชน จำนว
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช - การดูแล -ไทย - อุดรธานี โรงพยาบาลสร้างคอม การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 7042

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.