ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ผลการค้นหา เลขเรียก
HERD ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดแบบ HERD : how to changemass beha..
   เอิร์ลส์, มาร์ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5415.123
อ922h 2555 
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
   ไหมไทย ไชยพันธุ์ / 2019
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
F199
.ห961ก 2562 
จิตวิทยาสัมพันธ์ = Encountering psychology
   หลุย จำปาเทศ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.C45
ห347จ
2552 
เคล็ด (ไม่) ลับ ปรับชีวิต = How to create a magicalrelations..
   เคน, เอเรียล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HM1106
ค731ค 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.