ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์ - วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของญาติผู้ป่..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.