ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตวิทยาคลินิก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 3 / กานต์หทัย วงศ์อริยะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 4 / กานต์หทัย วงศ์อริยะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือจิตวิทยาคลินิก = Clinical psychology / กนกรัตน์ สุขะตุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาคลินิก : สมองมนุษย์ (พรสวรรค์) เล่ม 2 / ประมวญ คิดคิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาคลินิก : สมองมนุษย์ (เรือนใจ) เล่ม 1 / ประมวญ คิดคิน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คลินิกป้าหมอโลกของเด็ก เล่ม 1 / กานต์หทัย วงศ์อริยะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือจิตวิทยาคลินิก
   กนกรัตน์ สุขะตุงคะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM105
ก125ค 2540 
จิตวิทยาคลินิก : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ / กนกรัตน์ สุปะตุงคะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตเวช ม.อ.
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM100
จ336จ
2562 
ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก = Clinical psychology synopsis
   กนกรัตน์ สุขะตุงคะ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105
ก125ป
2556 
ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก = Clinical psychology synopsis
   กนกรัตน์ สุขะตุงคะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105
ก125ป
2556 
มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิทยาคลินิก / กรมสุขภาพจิต
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วารสารจิตวิทยาคลินิก = Journal of clinical psychology
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วารสารจิตวิทยาคลินิก [http://www.journalclinicpsy.or..]
    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
วารสาร 
สุขวิทยาจิต = Mental hygiene
   วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM101
ว734ส 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 14/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.