ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตผิดปกติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Case Study กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยแยกตัวเอง (Withdrawal) ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Diagnostic Criteria from DSM - III / วิจารณ์ วิชัยยะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีการศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการเศร้า / นงนุช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตและความรู้ เจตคติ ท..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความผิดปกติทางจิต / สุวันทนา อารีพรรค
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการวินิจฉัยความผิดปกติของภาวะทางจิตสังคมในเด็กและวัยรุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัย = Post Traumatic Str..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน : กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเภทของศูนย์ดูแลผู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช The ICD - 10 / สถาบันสุขภาพจิต กร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV77.2
ก449 2560 
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติในทางจิตเวช = Basicconc..
   ธิติพันธ์ ธานีรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM190
ธ587ท
2553 
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติในทางจิตเวช = Basicconc..
   ธิติพันธ์ ธานีรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM190
ธ587ท
2555 
รายงานการวิจัยรูปแบบ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชในระ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420
ร451 2550 
แนวพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โรคซึมเศร้า รักษาหายได้ / ดวงใจ กสานติกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 15/15 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.