ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความเครียด การบริหารความเครียด ความวิตกกัลวล ความเครียดทางจิต

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช / เสาวภา ปานเพชร
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ , 2550
 เลขหมู่  วพ WM172 ส943ป, 2550
 ครั้งที่พิมพ์  1
 ลักษณะทางกายภาพ  111 หน้า 2 เล่ม / อภินันทนาการ
 หัวเรื่อง  ความเครียด การบริหารความเครียด ความวิตกกัลวล ความเครียดทางจิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 8608

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.