ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความน่าจะเป็น
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น / วิลาข์ เกษประทุม
   วิลาข์ เกษประทุม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ทฤษฎีและวิธีการสำรวจตัวอย่าง / สุชาดา กีระนันท์
   สุชาดา กีระนันท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
มัชฌิมทฤษฎี / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยา / เรียบเรียงโดย ประว..
   ประวิทย์ สุนทรสีฆะและ สุทธิ อธิปัญญคม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆด้วยตนเอง
   โคจิมะ, ฮิโรยูกิ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA276 .ค949ส 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.