ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความคิดและการคิดในเด็ก เด็กวัยก่อนเข้าเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร
 ISBN  974-131-473-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
 เลขหมู่  LB1590 น191ก 2544
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  179 หน้า 1 เล่ม 95 บาท
 หมายเหตุ  บทที่ 1 ความหมาย ขอบข่าย และความสัมพันธ์ของสมองกับการพัฒนากระบวนการคิด. -- บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพันธ์กับการพัฒนากระบวนการคิด. -- บทที่ 3 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. -- บทที่ 4 บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมกระบวนการคิด. -- บทที่ 5 การประเมินผ
 หัวเรื่อง  ความคิดและการคิดในเด็ก เด็กวัยก่อนเข้าเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB1590 น191ก 2544 2004  
  Barcode: 003204
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 5048

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.