ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กิจกรรมบำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การฝึกทักษะการคลายเครียด สำหรับผู้ป่วยโรคประสาท / อัชรา ฦาชา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง จ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการวิจัย การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมบำบัดในปี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการดำเนินงานกลุ่มกิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เทคนิครีโมติเวชั่น : Remotionvation Teachnique / ศิริวรรณ สั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา : การทำครอบครัวบำบัดในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ : กรณีศึกษา/นิตยา จิระพิพัฒนากุล
   นิตยา จิระพิพัฒนากุล / 2548
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WS 107 น577ก 
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กิจกรรมบำบัดโดยใช้ดนตรีบำบัดเทคนิค ONE TO FIVEในการลดพฤกรรมด..
   สมจิตร วงศ์หอม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450.5.M8
ส236ก 
คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://rajanukul.go.th/new/_ad..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS113
ค695 2552 
ทฤษฎีการบำบัด / กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
นวัตกรรมช้างบำบัดเด็กออทิสติก = Innovation elephant-assisted..
   นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM450.5.A6
น417น 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.