ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 87 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การเรียน
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน / สิริลักษณ์ ยิ้มประสา..
   สิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประเมินผลการเรียน / ภัทรา นิคมานนท์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
   วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การเรียนรู้สู่พลังจิตใจ / เทอดศักดิ์ เดชคง
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การเรียนรู้สู่พลังจิตใจ เล่ม 2 / เทอดศักดิ์ เดชคง
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การเรียนร่วมสำหรับเด็กปฐมวัย / ศรียา นิยมธรรม
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความคิดและจิตใจของคนฉลาด / อุษณีย์ อนุรทธ์วงศ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อป้องกัน..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาการเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตวิทยาการเรียนการสอน / โดย กุญชรี ค้าขาย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก = Psychology of child learining /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ / สุวัฒน์ วัฒนางศ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ : Psychology for training adu..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทฤษฎีการบำบัด / โคมป์ส , อาเธอร์ ดับบลิว
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W62
ท6 2552 
ทักษะการเรียน : องค์ประกอบและวิธีการวัด / อัจฉรา วงศ์โสธร
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ที่นี่ e-learning / โปรดปราน พิตรสาธร...และคณะ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดี / อุมาพร ตรังคสมบัติ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 20/87 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.