ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การเงิน การบริหาร
ผลการค้นหา เลขเรียก
การกระจายอำนาจด้านงบประมาณและเงินบำรุงเพื่อพัฒนาสาธารณสุขในร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารการเงินในสถานบริการสุขภาพ / ชูชัย ศรชำนิ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ
   ชนาภา หันจางสิทธิ์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76.9.C55
ช112ว
2558 
เงิน : เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน
   มณฑานี ตันติสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HG179
ม121ง
2557 
เทคนิคการเขียน Job description และ JR Matrix
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J613
อ631ท 2555 ล.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.