ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 113 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การสื่อสาร
ผลการค้นหา เลขเรียก
การติดต่อสื่อสารเพื่อการบำบัด สำหรับพยาบาลจิตเวช / มลิวัลย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนำเสนองานที่มีประสิทธิผล / ปรัชญ เวสรัชช์
   ปรัชญา เวสารัชช์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
   วิรัช ลภิรัตนกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสื่อสาร : ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ / อนุช อาภาภิรม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักดิ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักดิ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การแจ้งข่าวร้าย = Telling bad news
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

W62
ก446 2556 
จิตวิทยาการสื่อสาร / กิตติ กันภัย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ท่วงท่า ภาษากาย / จูเลียต ฟาสท์ ; วิโรจน์ ถิรคุณ
   จูเลียต ฟาสท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน / สุรพล พยอมแย้ม
   สุรพล พยอมแย้ม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยโรคจิตเภทแล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผู้ใหญ่เปิดใจลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย : คำแนะนำสำหรับพ่อแม่และผ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT225
ผ7 2558 
รายงานการวิจัยเชิงสงเคราะห์การสื่อสารโรคเอดส์ใครคือประชากรที..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สื่อเพื่องานส่งเสริมเผยแพร่ / ณรงค์ สมพงษ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ = A..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

QW805
น927 2558 
20 กลยุทธ์ควบคุมคน
   วรสิริยุตต์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM1106 ว288ย 2554 
27 วิธี ครองใจคน
   สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.C45
ส284ย 2553 
5 ภาษารักสำหรับลูก
   แช็ปแมน, แกรี่ย์ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ772 ช791ห 2551 
Communication skills : สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W62
C734 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/113 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.