ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การรับริการสุขภาพ - การวิจัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ / กนกวรรณ วัชรจิราโรจน์
 พิมพ์ลักษณ์  ม.ป.ท : ม.ป.ส. , 2539
 เลขหมู่  วจ WA546 ห125ก, 2539
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  67 หน้า ; ตาราง 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หัวเรื่อง  การรับริการสุขภาพ - การวิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 2872

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.