ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 19 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การบริหารองค์ความรู้
ผลการค้นหา เลขเรียก
KM ภาคปฏิบัติ : ประสบการณ์ของคน ชุมชนองค์กรในการจัดการความรู..
   สหัทยา วิเศษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.2
ส467k 2551 
KM วันละคำ :"จากนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM" / วิจารณ์ พา..
   วิจารณ์ พานิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ..
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.2
ป384ก
2550 
การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพเสรีภาพแ..
   ประเวศ วะสี, 2474-
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD30.2
ป384ก 2550 
การจัดการความรู้ : ฉบับมือใหม่หัดขับ
   ประพนธ์ ผาสุขยืด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.2
ป299ก 2548 
การจัดการความรู้เพื่อคุณภาพที่สมดุล / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, บ..
   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การถอดบทเรียนวิธีวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับนักปฏิ..
   กนกภรณ์ ชูเชิด / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ / มอร์เทน ที แฮนเซน...และค..
   แฮนเซน, มอร์เทน ที. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การเขียนเรื่องเล่า--เร้าพลัง
   นวลทิพย์ ชูศรีโฉม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.82
น319ก 2551 
การเดินทางของลูกอ๊อด : งาน ชีวิตและการเรียนรู้
   นวลทิพย์ ชูศรีโฉม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.82
น319ก 2551 
คุณลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากร กรมสุขภ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือกระบวนการ : การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปั..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC503.6
คก695 2554 
คู่มือกระบวนการถอดองค์ความรู้สู่การจัดการทางสังคม / สวิง ตัน..
   สวิง ตันอุด / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือคุณบันทึก
   ณัฐกานต์ จิตรวัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.82
ณ322ค 2551 
จากองค์กรแห่งการเรียนรู้...สู่องค์กรเปี่ยมสุข / ธงชัย สมบูรณ์
   ธงชัย สมบูรณ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
นวัตกรรมดีเด่น : โครงการติดดาว ประจำปี 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W82
น296 2556 
รอนแรมบนเส้นทางสาย KM -- กม.ที่ 49-50ประสบการณ์การจัดการความ..
   ชยุต อินพรหม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.82
ช196ร 2551 
สร้างประสิทธิภาพความจำ สร้างประสิทธิภาพองค์กร = CorporateDNA
   แครนสดอรฟ, อาร์โนลด์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.7
ค941ส 2549 
องค์การแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ / ทิพวรรณ หล่อสุ..
   ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 19/19 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.