ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวม
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริย..
   ยุทธนา แซ่เตียว / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
5 ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ= 5S : principles & practice
   อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD62.15
อ129ห 2561 
TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม
   กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD62.15
ก677ท
2557 
การจัดการยุคใหม่ :กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน = Modernman..
   จักร ติงศภัทิย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD37
จ214ก 2549 
รวมนักคิด TQM/วิฑูรย์ สิมะโชคดี
   วิฑูรย์ สิมะโชคดี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รอยไอยรา/พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ
   พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.