ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การดูแลตนเอง
ผลการค้นหา เลขเรียก
เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ / โดย หมอน้ำหวาน
   หมอน้ำหวาน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB300 ห177 2558 
การสอนผู้รับบริการในโรงพยาบาล / นที เกื้อกูลกิจการ
   นที เกื้อกูลกิจการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / กลุ่มงานพัฒ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทางเลือกมากกว่าหนึ่ง / ศิเรมอร อุณหรูป
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลเองขอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพ..
   วราภรณ์ บุญสังข์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM420 ว376ก 2550 
การสอนการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้าบนพื้นฐาน..
   สุวรรณา แก้วไสย
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WK810 ส873ก 2554 
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการเสริมสร้างการดูแลตนเ..
   มาลัย ห่อนาค
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สพWM203
ม492ส 2554 
การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับ..
   ชลารัตน์ ดอนเกิด
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55 ช244ก 2554 
นักสู้ 7 มะเร็ง
   นวลพรรณ โอภาสเจริญสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ266
น332น 2554 
สุขภาพดี หัวจรดเท้า เช้าจรดเย็น
   บุญศิญา เรืองสมบูรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100
บ574ส 2552 
อย่าปล่อยให้โรคหัวใจคร่าชีวิตคุณและคนที่คุณรัก
   ชิสา สรวิสูตร / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG210
ช576อ
2556 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ระบาดวิทยาการป้องกันและการสนับสนุนการจ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WK810
ร924 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 14/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.