ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การจัดการองค์กร
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริย..
   ยุทธนา แซ่เตียว / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การใช้ระบบ Banaced Scorceard / นิลส์-โกราน โอลซ์, จัน รอย แล..
   โอลซ์, นิลส์-โกราน. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
Essential Tips for People Management : เกร็ดความรู้พร้อมประเ..
   อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 อ267อ 2551 
กลวิธีปกครองคน / แคทลีน เค รีอาร์ดอน เขียน ธนิกานต์ มาฆะศิรา..
   แคทลีน เค รีอาร์ดอน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ / เสน่ห์ จุ้ยโต
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คุณลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากร กรมสุขภ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาการจัดการองค์กร
   สิทธิโชค วรานุสันติกูล / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F481 ส722จ 2539 
จิตวิทยาการจัดการองค์กร:เส้นทางลัดก้าวสู่การจัดการที่ถูกต้อง..
   สิทธิโชค วรานุสันติกูล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F481 ส722จ 2540 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.