ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ประสิทธิผลการใช้กระบวนการการสอนงาน(Coaching)ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื่อรัง
 พิมพ์ลักษณ์  กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ : ขอนแก่น, 2553
 เลขหมู่  วจ WM171 ว376ร 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  183 หน้า
 หัวเรื่อง  กการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--การทำงาน
 หัวเรื่อง  ภาวะซึมเศร้า
 ผู้แต่งร่วม  ไพรวัลย์ ร่มซ้าย
 ผู้แต่งร่วม  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วจ WM171 ว376ร 2554 2553  
  Barcode: 004424
วิจัย On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 10545

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.