ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Grondin, Simon. author

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Grondin, Simon. author
 ชื่อเรื่อง 
Psychology of Perception [electronic resource] / bySimon Grondin
 ISBN  978-331-93-1791-5
 เลขหมู่  BF201
 ลักษณะทางกายภาพ  XI, 156 p. 74 illus., 19 illus. in color. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Chapter 1. Psychophysics
-- Chapter 2. Physical andBiological Bases of Hearing
-- 3. Hearing
-- Chapter 4.Biological Bases of Visual Perception
-- Chapter 5. ColourVision
-- Chapter 6. Form Perception
-- Chapter 7. DepthPerception
-- Chapter 8. Attention
-- Appendix A: ROCCURVES
-- Appendix B: FECHNER’S LAW
-- Appendix C: THENERVOUS SYSTEM
 หมายเหตุ  Summary: This book defines the terminology used in the fields ofsensation and perception and describes the biological andphysical bases required for understanding sensoryexperiences. It offers more specifically an introductionto the study of psychophysics, auditory perception, visualperception, and attention, and discusses the basicconcepts and mechanisms used to interpret differentperceptual phenomena. Featured topics in this book: Lawsof psychophysics, including the discrimination law ofWeber and Stevens’ power law. Psychophysical methods andsignal detection theory. Hearing music and speech. Color,form and depth perception The role of attention inperception. Sensory disorders. Psychology of Perception isan essential resource for undergraduate and graduatestudents interested in studying sensation and perception
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Cognitive psychology
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Cognitive Psychology
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14453

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.