ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง โสภา ตั้งทีฆกูล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  โสภา ตั้งทีฆกูล
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF INTEGRATED PERCEIVED STRESSFUL LIFEEVENTS MANAGEMENTPROGRAM ON DEPRESSION OF DEPRESSIVEDISORDERPATIENTS IN COMMUNITY
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, 2557
 เลขเรียก  วพWM171 ส948ผ 2557
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 ผู้แต่งร่วม  วีณา จีระแพทย์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM171 ส948ผ 2557 c.1 
  Barcode: 018414
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12875

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.