ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพ็ญสุดา ไชยเมือง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เพ็ญสุดา ไชยเมือง
 ชื่อเรื่อง 
การให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ / เพ็ญสุดา ไชยเมือง
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
 เลขเรียก  วพWM105 พ912ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์  2555
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 141, [1] แผ่น 30 ซม.
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช -- การให้คำปรึกษารายบุคคล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 พ912ก 2554 c.1 
  Barcode: 018399
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12890

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.