ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพชรน้อย ศุภพงษ์จิวะกูล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เพชรน้อย ศุภพงษ์จิวะกูล
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ดื่มสุราในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ / เพชรน้อย ศุภพงษ์จิวะกูล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Motivational enhancement therapy for patients with alcohol abuse in a primary care hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพ WM274 พ875ก 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช,113, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  การจูงใจ (จิตวิทยา) -- การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  คนดื่มสุรา -- การปรับพฤติกรรม
 หัวเรื่อง  คนดื่มสุรา -- การรักษา -- แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  ผู้ติดสุรา -- การปรับพฤติกรรม
 หัวเรื่อง  ผู้ติดสุรา -- การรักษา -- แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  Health Sciences Branch.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13130

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.