ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ เกิดสังข์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อุไรวรรณ เกิดสังข์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแบบครบวงจรและยั่งยืนตามแนวคิด CBR: กรณีศึกษาชุมชนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่/
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต, 2561
 เลขเรียก  WM 30.6 อ858 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  182 หน้า ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ของ นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ (005599)
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM 30.6 อ858 2561 ฉ.1 
  Barcode: 005600
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note: แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ของ นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ (005599)
2. หนังสือ
หนังสือ
WM 30.6 อ858 2561 ฉ.2 
  Barcode: 005599
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note: แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ของ นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ (005599)
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14485

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.