ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ ชิดดี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อนุรักษ์ ชิดดี
 ชื่อเรื่อง 
การฝึกทักษะการรู้คิดทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท ในตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ /
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Social cognitive and interaction training for schizophrenia patients in yumbol Naphue Amphur Muang Amnatcharoen Province
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพWM203 อ199ก
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก-ญ],156,[1]แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ(+)
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท -- การปรับพฤติกรรม -- แง่สังคม(+)
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท -- การปรับพฤติกรรม -- ไทย -- อำนาจเจริญ (+)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM203 อ199ก c.1 
  Barcode: 024819
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13416

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.