ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา แก้วไสย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุวรรณา แก้วไสย
 ชื่อเรื่อง 
การสอนการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้าบนพื้นฐานแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรมทางปัญญา ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนม่วง/ สุวรรณา แก้วไสย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Teaching self management for diabetes mellitus patients with depression based on the concept of cognitive behavior theory in Nonmoung Primary Care Unit
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพ WK810 ส873ก 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก-ฎ],117, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ - - การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า – เบาหวาน -- การดูแลตนเอง(+)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WK810 ส873ก 2554 c.1 
  Barcode: 024826
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13409

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.