ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุภาพ ศิลารักษ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุภาพ ศิลารักษ์
 ชื่อเรื่อง 
การเพิ่มทักษะทางสังคมและการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน / สุภาพ ศิลารักษ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Enhancing social skills and self esteem of patients with chronic schizophrenia in community
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 เลขเรียก  วพWM203 ส838ษ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช,165, [1] แผ่น 30 ซม.
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 หัวเรื่อง  4 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  4 การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  4 จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
 หัวเรื่อง  4 ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM203 ส838ษ 2556 c.1 
  Barcode: 018412
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12877

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.