ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุภาณี กิตติสารพงษ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุภาณี กิตติสารพงษ์
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการให้คำปรึกษารายบุคคลโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า / สุภาณี กิตติสารพงษ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Developing of nursing competency in providing counseling based on cognitive behavioral therapy for patients with depression.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 เลขเรียก  วพ WY160 ส837ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 233, [1] หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  พยาบาล--การทำงาน
 หัวเรื่อง  ภาวะซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  สมรรถภาพในการทำงาน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13885

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.