ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุปราณี สมบูรณ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุปราณี สมบูรณ์
 ชื่อเรื่อง 
ความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบรการที่โรงพยาบาลสวนปรุง = Caregiving preparedness among caregivers of persons with dementia attending at Suan Prung psychiatric hospital / สุปราณี สมบูรณ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Caregiving preparedness among caregivers of persons with dementia attending at Suan Prung psychiatric hospital
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
 เลขเรียก  วพ WM ส245ค 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 65 แผ่น : ตาราง
 หมายเหตุ  การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: แผ่น 53-57
 หัวเรื่อง  Academic -- Nursing
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WL359 ส245ค 2548 c.1 
  Barcode: 024837
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13398

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.